Tilda på bårANDT undervisning i skolanFilmen genvägen

Risk och skyddsfaktorer

De förhållanden som ökar sannolikheten för olika former av missbruk kallas riskfaktorer. Skyddsfaktorer är sådant som motverkar riskfaktorerna. Risk- och skyddsfaktorer kan sorteras på olika nivåer... >>
Tibble och Åva Gymnasium använder filmen om Tilda i sin ANDT undervisning

Att använda filmen om Tilda i undervisning

Det är bara 10 min gångväg mellan Tibble och Åva, båda gymnasieskolor i Täby som ligger 15 kilometer norr om Stockholm. Två till synes likadana skolor, men mycket som skiljer sig åt när det gäller... >>

Tobak som inkörsport

Fler och fler studier pekar på sambandet mellan rökning och andra droger. Idag anser många att tobak är en inkörsport till annat missbruk. >>