Bruk, missbruk eller beroende?

I klinisk verksamhet gör man skillnad på de tre begreppen bruk, missbruk och beroende. Till vardags används dock ofta bara ordet missbruk. Här följer en definition av begreppen.

Bruk av en drog innebär att man konsumerar den utan att vara beroende och utan att användandet tillfogar individen eller dess omgivning någon skada. Det är inte alltid lätt att säga när bruk övergår till missbruk eller beroende. Man försöker ofta framhålla att bruk skiljer sig från de övriga och att detta inte är en egentlig störning. Ofta kan man tala om till exempel sporadiskt bruk eller rekreationsbruk.

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dess omgivning negativt. (Statens folkhälsoinstitut, 2009) Enligt internationellt godkända kriterier övergår bruk i missbruk främst när användandet går ut över individens sociala liv, såsom hem, familj, arbete och skola, men också om bruket leder till ökad risk för fysisk skada. Det finns även fall då allt bruk av en drog ses som missbruk. I fråga om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av mängd, eftersom narkotika är kriminaliserat.

Ett utvecklat beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt användande och drogen påverkar hjärnan så mycket att den förändras påtagligt. Att bryta ett beroende är mycket svårare än att bryta ett missbruk. (Vårguiden.se) Det finns också en avgörande skillnad mellan missbruk och beroende. Användandet vid ett missbruk är inte kontinuerligt och individen, som har någorlunda kontroll över sitt bruk, kan göra uppehåll under vissa perioder(Statens folkhälsoinstitut, 2009). Ett långvarigt missbruk resulterar dock ofta i ett beroende. Vid försök att avbryta bruket kan den beroende drabbas av abstinenssyndrom, där symtomen kan vara ilska och aggressivitet, minskad aptit samt viktförlust, irritabilitet, nervositet och/eller ångest, rastlöshet och sömnsvårigheter. (Statens folkhälsoinstitut, 2009)

 

Vid ett beroende går mycket tid åt till att hitta och använda berusningsmedlet samtidigt som andra intressen försummas. Individen ignorerar olika skadeeffekter; både sociala, fysiska och psykiska. (Suntliv.nu)

Världshälsoorganisationen (WHO) har ett system för att diagnosticera beroende, ICD-10. För att det ska räknas som ett beroende måste minst tre utav följande kännetecken uppvisas under ett år:

• starkt sug eller tvång att konsumera
• svårigheter att kontrollera konsumtionen
• toleransökning
• abstinenssymptom
• minskat intresse för annat på grund av konsumtionen
• en fortsatt konsumtion trots fysiska eller psykiska skador

Källförteckning:

Statens folkhälsoinstitut, Skador av hasch och marijuana (2009), Östersund, ISBN 978-91-7257-639-1

Vårdguiden. Beroende och missbruk. [online] Tillgänglig:

<http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Beroende-och-missbruk/> [2012-05-22]

Sunt liv. Vad är bruk och missbruk?. [online] Tillgänglig

<http://www.suntliv.nu/Amnen/Bruk-och-missbruk/> [2010-08-09]

Länk till artikel i DN om beroende

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/beroendet-ar-en-hjarnsjukdom?rm=print